22.02.16 г.

Ако можеш да събудиш болката във някой друг,
може би не си живял напразно,
ако можеш да събудиш комата във теб,
явно силата ти е по мярка,
ако можеш да се върнеш тук,
явно си човек, раним и волен,
ако можеш сам себе си да победиш,
значи си е струвало и да грешиш.