21.01.16 г.

Тя беше, като камъните през лятото, нагряти от слънцето излъчват горещина. Мислех си, че това ще продължи вечно ...
днес аз съм камъкът, но съм далеч от лятото ...

#когатосъмнайзаетобичамдагледамоблаците

 
#атиспишлиподюргананатопло