26.04.16 г.


Останах на юмрук, със свити колене,
докато вятърът оплете моите коси,
а пръстите ми искаха да се покажат на върха,
главата ми в корона на дърво,
затвори мислите, които нежно се бунтуват,
и в клоните на спрял часовник,
обърна времето назад,
неканен минувач от миналото спря
без допир самотата,
прегърна я наужким и сля
симфонията на шума със тишината,
събудих се до теб.


Тя искаше чуждо сърце, а не да лекува своето
И остави раните да не зарастват, за да поиска неговата трансплантация

На лекарите обясни,  че не иска това сърце, защото не може да обича с него

А всъщност не го искаше, защото раните и напомняха твърде много коя е

Дадоха и списък с донори и си избра
Сърце, което никога не беше обичало, но не беше и обичано, за да може да започне на чисто
Лекарите смениха сърцето
И на сутринта, когато пипна шевовете и почувства пулса си
Реши, че вече може да бъде тази, която винаги е искала да бъде,
Да задраска миналото, да начертае живота си
Но след няколко дни старите рани се появиха, същите, но още по-дълбоки и по-пресни,
защото сърцето беше ново, но умът, очите, кръвта и тялото бяха същите
А те функционираха в едно цяло и не искаха да забравят,
Не искаха да бъдат други и си искаха сърцето, с което бяха свикнали
И накараха новото да изпита всичката болка, която предишното беше чувствало, наведнъж.
Защото те знаеха, че ако влезеш в чуждата душа и тяло, за да ги промениш
Те все някога ще те отхвърлят, като външен окупатор и нежелан натрапник
или ще те превърнат в тумор…
А тя усети опустошителната сила на битката вътре в нея и 
липсата на единственото нещо, което може да й помогне да я преодолее

И което беше жертвала сама…
 
Дора от Оз-Онджово

22.04.16 г.

плаша се от снимки на усмивки, 
от които лъха гнила пустота,
плаша се от тях, които
са забравили какво е да очакваш
сбъдването на мечтите
сам на края на ръба,
плаша се, когато виждам колко сме далеч от простота на децата,
плаша се, когато искаме да бъдем сред звездите, а дори не можем да открием себе си за миг пред някой друг,
плаша се, когато сме мълва, 
плаша се, когато суетата бълва
суета ...