19.01.16 г.

Субудих се гол. Родих се вчера, а ми се стори, че е било днес. Казах, всичко е сън и отново потънах. Исках да пия, а не бях жаден. Чудех се, но се спрях. Исках, но не пожелавах. Отново бях сам, там...

# родихсевчера
# утреможеданедойде

#скачайтевпреспитедокатоневиенастигналтрамвая

Няма коментари:

Публикуване на коментар